GAPCIE
Grupa I
 
WESOŁKI
Grupa II
 
NIEŚMIAŁKI
Grupa III
 
MĘDRKI
Grupa IV
 

ZNIŻKA ZA NIEOBECNOŚĆ DZIECKA POWYŻEJ 14 DNI

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/507/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Żłobku "Krasnal" w Kołobrzegu § 6 pkt 3, zniżka w opłacie z powodu nieobecności dziecka w żłobku powyżej 14 dni kalendarzowych następuje na wniosek rodzica / opiekuna prawnego dziecka. Wniosek należy złożyć do końca miesiąca, w którym dziecko nabyło prawo do ulgi.

Wniosek należy złożyć do końca miesiąca, w którym dziecko nabyło prawo do ulgi. Niezłożenie wniosku w wymaganym terminie skutkować będzie naliczeniem opłaty za pobyt w pełnej wysokości.


Uwaga!

Wszelkie informacje dotyczące list dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021 dostępne są pod numerem telefonu - 94 352 65 11.


Drodzy Rodzice!


Decyzją Organu Prowadzącego, działalność opiekuńczo - wychowawcza dla dzieci w Żłobku "Krasnal", wznowiona zostanie 18 maja 2020 r.

Część z Państwa złożyła stosowne oświadczenia dotyczące konieczności zapewnienia przez żłobek opieki Państwa dzieciom.


Proszę o bezwzględne zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w żłobku w czasie pandemii.


Ponadto zobowiązuję Państwa do pobrania załączonego oświadczenia, które należy wypełnić i dostarczyć pierwszego dnia pobytu dziecka w Żłobku. Jest to warunek konieczny aby dziecko zostało przyjęte. 


Dyrektor Żłobka: Grażyna Ronij


KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
KORONAWIRUS - DODATKOWE INFORMACJE
1
2

Witamy na stronie Żłobka KRASNAL - krasnal.kolobrzeg.eu

      

SKRZYNKA PODAWCZA: krasnoludekkg/SkrytkaESP


Witamy na stronie Żłobka KRASNAL w Kołobrzegu. Nasza placówka jest jedyną z dwóch tego rodzaju w regionie, a naszym celem jest opieka nad Państwa pociechami oraz wspieranie ich rozwoju w atmosferze zabawy i radości. Zapewniamy dzieciom ciepłą, rodzinną atmosferę.

 

Pobyt w żłobku pomaga dzieciom nabyć umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom w życiu codziennym, uczy dzielenia się oraz zabawy w grupie. Żłobek pomaga mamie i dziecku przy rozstaniu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną
www.krasnal.kolobrzeg.eu