1
2

REKRUTACJA 2020/2021

Zmiany dotyczące rekrutacji do Żłobka "Krasnal"

W związku z trwającą epidemią, aby usprawnić formalności związane z rekrutacją do żłobka, umożliwiliśmy Państwu składanie oświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały. Zachęcamy, by ograniczać składanie do Wydziału Obsługi Mieszkańców wniosków o wydanie zaświadczeń o zameldowaniu, a do podania o przyjęcie do żłobka dołączać oświadczenia.

Wzór oświadczenia - załącznik PDF i załącznik DOC (edytowalny). Oświadczenia zostaną zweryfikowane na etapie postępowania rekrutacyjnego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 41/20

Zarządzenie zmieniające nr 59/20