1
2

Zapewniamy fachową opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia.

ZARZĄDZENIE NR 29/19
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci na wolne miejsca do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu oraz ustalenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu na okres od 01.09.2019 do 31.08.2020 roku.

Na podstawie § 5 ust. 1 - 3 statutu Żłobka "Krasnal", stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/697/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu oraz § 7 ust. 2 pkt 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, zarządzam, co następuje:

 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną rekrutującą dzieci na wolne miejsca do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu na okres od 01.09.2019 do 31.08.2020 roku w składzie:
  1. Ilona Grędas-Wójtowicz - Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - przewodnicząca
  2. Violetta Pietras - Inspektor ds. zdrowia i spraw społecznych Wydziału Spraw Społecznych - członek
  3. Grażyna Ronij - dyrektor Żłobka "Krasnal" - członek
  4. Mariola Maksymowicz - radca prawny Biuro Prawne - członek.
 2. Ustalam regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 1, określony w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Ustalam zasady rekrutacji dzieci do Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu na okres od 01.09.2019 do 31.08.2020 roku, określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG
Anna Mieczkowska

Zarządzenie Prezydenta
Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej

Zasady rekrutacji

Uzasadnienie

 

Karta zgłoszenia

Oświadczenie o kontynuacji
   

"Do opieki nad dziećmi potrzebni są specjaliści. My nimi jesteśmy w każdym calu"