"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby
nauczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."
Maria Kownacka

Jesteś tutaj - Program „MALUCH+”

Program „MALUCH+”

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021

Zadanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, obejmujące zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przez gminy z udziałem środków z Programu „MALUCH+” edycja 2020 lub wcześniejszych – moduł 2.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 31 680,00 zł. Całkowita wartość: 269 640,00 zł.

W ramach zadania w Żłobku „Krasnal” w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X 18 dofinansowane zostaną 33 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzone przy udziale środków z Programu „MALUCH+” edycja 2020 lub wcześniejszych – moduł 2.

Wysokość dofinansowania wynosi 80,00 zł miesięcznie do miejsca, przez 12 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przyznanego na podstawie art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 35 640,00 zł. Całkowita wartość: 269 640,00 zł.

W ramach zadania w Żłobku „Krasnal” w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X 18 dofinansowane zostaną 33 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzone przy udziale środków z Programu „MALUCH+” edycja 2020 lub wcześniejszych, przez okres 12 miesięcy.

Wysokość dofinansowania wynosi 90,00 zł miesięcznie do miejsca od od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.